הגדה של פסח

הגדה של פסח

69.00 ₪מחיר

הגדה של פסח

לזמן בית המקדש

ועשה פסח לה׳

מהדורה חדשה מפוארת

נוסח וסדר ההגדה כנהוג בכל הדורות

עם הוספות הנהוגות בזמן שבית המקדש על מכונו

עך פי חז״ל ופסקי הרמב״ם

״באר החיים״--המרכז לבית המקדש והמשכן

188 עמודים