top of page
הבית השני בתפארתו

הבית השני בתפארתו

149.00 ₪מחיר

נושא הספר הוא : " הר הבית והמקדש על כל פרטיהם " . השתדלתי לרכז בתוך הספר כל נושא אפשרי הקשור בבנין הבית - בבירור וליבון יסודי , ולסכמס לפי המסקנות הנובעות מן המקורות , ואת סגנון הבניה שבאותה תקופה . זה הוא פרי יגיעה וחקר של שנים רבות , יותר מ - 60 שנה . בנושא המקדש העליתי גם רעיונות אשר נראו כחדשים לפני כמה גדולי תורה בזמנו , ביניהם הגאון הרוגצ ' ובי רבי יוסף רוזן רבה של דבינסק ; רבי מנחם זמבה זצ " ל הי " ד , וכן לפני רבי מאיר שפירא זצ " ל רבה של לובלין ומייסד ישיבת יח " ל . . . ולאושרי הרעיונות בנידון התקבלו בחיוב . בשנת תרצ " ג בניתי בלודז ' דגם ( ראשון ) , בתחילת מלחמת העולם השניה " זכיתי " לביקור מאיים של קצין גרמני . . . ו " המצודה הצבאית " הוחרמה . בהמתנה לעליה ב ' בבוקרשט שברומניה בניתי דגם חדש כמתכונת הראשון . בארץ נודעו לי פרטים נוספים חדשים על תכנית הבית . . . בניתי דגם שלישי של הבית השני .

bottom of page