top of page
הארגמן

הארגמן

89.00 ₪מחיר

הארגמן נחשב לאחד מהצבעים היוקרתיים ביותר בעולם העתיק , והוא בעל היסטוריה עשירה בדברי ימי ישראל למטרות קודש וחולין . השימוש בצבע הארגמן האמתי פסק וירד מגדולתו לפני מאות בשנים ולפיכך פרטים רבים אודותיו נותרו עלומים . מחקר זה עוסק בניסיון להגדיר מהו צבע הארגמן ובהצגת הדעות השונות שניתנו לזיהוי מקור הצבע בתרגומי המקרא ובפרשנות המסורתית לדורותיה . הוא מתמקד בזיהוי מקור הצבע ועוקב אחר גלגול שמות הארגמן : פּוֹרְפּוּרָה אַרְגְוָן . הספר מתמקד במיני החלזונות שמהם הפיקו צבע יקר זה ומסכם את מרב המחקר העדכני בסוגיה זו . הוא סוקר את המקורות ההיסטוריים , הממצא הארכאולוגי ואת תולדות המחקר המודרני שעסק בהתחקות אחרי תהליך הפקת הארגמן . חלק אחר עוסק בזיהוי הארגמן עם כנימת הלכה על פי שיטת הרמב " ם . כמו כן המחקר עוסק בזיקה שבין הארגמן והתכלת ובוחן מחדש את המוסכמות המקובלות בשדה המחקר . המחקר מבוסס גם על ניסיונות רבים של צביעה והנספחים המלווים את הספר משמשים כמדריך מעשי אחרי רזי הצביעה הקדומה . ספר זה מצטרף לפרסומי המחבר שעוסקים בתולדות הטבע במקורות ישראל בעת העתיקה ובהם " חמשת מיני דגן " שיצא בהוצאת מכון הר ברכה .

 

כריכה קשה

283 עמודים

bottom of page