דרכי התלמוד

59.00 ₪מחיר

רבי יצחק קונפנטון

מבואר על ידי הרב ישראל אריאל

מהדורת אבא הורביץ

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל