דרך שער העליון

5.00 ₪מחיר

קרבן העוף כשער לעולם הקודש

מסכת זבחים--פרק שביעי

שיעורי הרב רא״ם הכהן

עיבוד ועריכה: שראל רוזנבלט

בהוצאת ישיבת בית-ועד, הר חברון עתניאל

93 עמודים

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל