top of page
דיסק "בונים את המקדש"

דיסק "בונים את המקדש"

50.00 ₪מחיר

הדיסק מכיל:

*שיחות על חשיבות לימוד הלכות בית הבחירה.

*הרצאות של הרב מנחם מקובר יושב ראש ארגון "והראנו בבניינו".

*קטעים מחלוקת דולרים בהם מראים לרבי מוצרים הקשורים לבית המקדש.

*סרטונים מיוחדים על בית המקדש.
 

bottom of page