דגם מזבח הקטורת

120.00 ₪מחיר

דגם הרכבה עצמי מדויק של מזבח הזהב. השלם עם נר בבסיס ושרוול פנים בלתי מתנפח, אתה יכול ממש לשרוף קטורת בדגם זה ולשחזר את החוויה של צמצום הקטורת כפי שנעשה בבית המקדש!

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל