top of page
בלבבי משכן אבנה – עיונים בקרבנות, בכהונה ובבתי המקדש

בלבבי משכן אבנה – עיונים בקרבנות, בכהונה ובבתי המקדש

79.00 ₪מחיר

 מחבר: הרב משה אודס

 

עיונים בקרבנות חיבור מקיף הכולל עיונים בקרבנות בכהונה ובבתי המקדש כולל הערות ומקורות נרחב. הספר מכיל כמאתיים עמודים העוסקים בעולם הקרבנות, דהיינו הקורבנות השונים, מנחות, טעמי הקרבנות וכד'. עוד כשבעים עמודים עוסקים בכהונה ובלוייה, ועוד כמאה וחמישים עמודים על המשכן ובתי המקדש.

 

כריכה קשה

 570 עמודים 

bottom of page