top of page
בית המקדש וארמון שלמה

בית המקדש וארמון שלמה

99.00 ₪מחיר

בית המקדש הראשון משך את תשומת לב האנשים מאז הקמתו ועד היום. כל דור ניסה להבין את תיאור המקדש, המופיע במסורת המקראית, בהתאם לנתונים שהיו בידיו. בשלוש השנים האחרונות נחשפו בחקירות הארכאולוגיות בחורבת קיאפה שבעמק האלה, ובמוצא שליד ירושלים, נתונים חדשים על אודות ארכיטקטורת מקדשים בממלכת יהודה. התאריך הקדום של אתרים אלו, במאות העשירית והתשיעית לפסה"נ, הביא למהפכה בהבנת תיאור המקדש והארמון, שנבנו על ידי שלמה המלך בירושלים ממש באותה התקופה. אחד המאפיינים הבולטים בבנייה ממלכתית זו היה עיטור הפתחים במספר מסגרות, ששובצו זו בתוך זו. מאפיין נוסף היה סידור קורות הגג, המכונות במקרא "צלעות", בקבוצות של שלוש. במקדשים של יוון ורומא מקובל לכנות דגם זה בביטוי "טריגליף". מסתבר כי שני מרכיבים ארכיטקטוניים אלו שובצו גם בחזית ארמון שלמה וגם בחזית בית המקדש. --

202 עמודים

bottom of page