top of page
בית המקדש השני

בית המקדש השני

69.00 ₪מחיר

צורת בית המקדש השני: מבוסס עך פי מסכת מדות ןמשאר מקומות הפזורים בתלמוד כפי שיטות גדולי המפרשים : בתוספת ציורים ותרשימים מדוייקים על כל פרט ופרט / ונלוה לו קונטרס קורות הבית השני בניינו וחורבנו 

ספר מקיף שכולל את הפרקים:

הר הבית ושעריה
הסורג
עדרת הנשים ולשכותיה
שער ניקנור
העזרה הפנימית
לשכות העזרה
בית המוקד
המזבח החיצון
עזרת כהנים וישראל והדוכן
בית המטבחיים
הכיור
האולם ההיכל וקודש הקדשים
התאים
המסיבה ובית הורדת המיםבירת אנטוניה
קונטרס קורות הבית השני בניינו וחורבנו

צורת בית המקדש
 

172 עמודים
כריכה קשה

bottom of page