top of page
בית המקדש השלישי

בית המקדש השלישי

69.00 ₪מחיר

בית המקדש השלישי על פי נבואת יחזקאל

לדעת רש״י והתיוט

בתוספת ציורים ותרשימים מדוייקים על כל פרט ופרט

מאת שלום דוב שטיינברג

184 עמודים

ונלוה לו קונטרס "שירת הלויים" וקונטרוס "גילוי מקום המקדש"

ספר מקיף שכולל את הפרקים:

נבואת יחזקאל
הר הבית ושעריו
הסורג
חומת העזרה ושעריה
תאי השערים
האולם והעמודים
בית המבשלים
הגדודטראות והלשכות שעליהן
עזרת ישראל ושעריה
בית המטבחיים
האולמות והלשכות ומקום הדוכן
המזבח החיצון
הכיור
האולם ההיכל וקודש הקדשים
הכלים
לשכות החצר
קונטרס "שירת הלויים" - סדר עבודת השירה והנגינה בבית המקדש וצורת הכלים המיוחדים לכך
קונטרוס "גילוי מקום המקדש" - בירור מקום נמקדש, ומידות המקדש

bottom of page