top of page
בית המקדש השלישי

בית המקדש השלישי

69.00 ₪מחיר

צורת בית המקדש השלישי: על פי נבואת יחזקאל לדעת רש"י והתוי"ט : בתוספת ציורים ותרשימים מדוייקים על כל פרט ופרט / ונלוה לו קונטרס "שירת הלויים" וקונטרוס "גילוי מקום המקדש"

ספר מקיף שכולל את הפרקים:

נבואת יחזקאל
הר הבית ושעריו
הסורג
חומת העזרה ושעריה
תאי השערים
האולם והעמודים
בית המבשלים
הגדודטראות והלשכות שעליהן
עזרת ישראל ושעריה
בית המטבחיים
האולמות והלשכות ומקום הדוכן
המזבח החיצון
הכיור
האולם ההיכל וקודש הקדשים
הכלים
לשכות החצר
קונטרס "שירת הלויים" - סדר עבודת השירה והנגינה בבית המקדש וצורת הכלים המיוחדים לכך
קונטרוס "גילוי מקום המקדש" - בירור מקום נמקדש, ומידות המקדש


 

184 עמודים
כריכה קשה

bottom of page