דגם קטן בית שני

29.00 ₪מחיר

דגם חימר קטן של בית שני.
גודל: 4.50 x 7.50 ס"מ

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל