top of page
בד סוכה בשערייך ירושלים

בד סוכה בשערייך ירושלים

200.00 ₪מחיר

תמונה זו היא תיאור של הכניסה לירושלים עם המילים '' .עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים '' (תהילים 122)

פסוק יפה זה מתאר את הרצון שהיה לדוד המלך להיות מסוגל לבנות את בית המקדש. מאז חורבן בית המקדש, מזמור זה הפך למשמעותי ומיוחד להפליא שכן הוא מסמל את התשוקה העמוקה שכל יהודי מחזיק בלבו לבנייתו מחדש של בית המקדש במהירות בימינו.

 

גובה הקיר: 2.10 מ '/ 82.7 אינץ'

רוחב הקיר: 2.00 מ 'או 79 אינץ' או 3.00 מ '/ 118.11 אינץ'

גובה התמונה: 1.60 מ '

רוחב התמונה: 2.00 מ '

bottom of page