top of page
ארמון המלך דוד

ארמון המלך דוד

119.00 ₪מחיר

ארמון המלך דודהחפירות בראש גבעת עיר דוד

פרסום ראשוני של עונות 2005-2007

ערך: אילת מזר

88 עמודים

בתחילת שנת 2005 התחילה אילת מזר, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, לחפור בשטח שכבר נחפר בחלקו ע"י מקליסטר ודנקן בשנות העשרים של המאה העשרים, במקום בו עומד המשרד של מרכז המבקרים בעיר דוד. היא הציעה שהשרידים שנתגלו הם יסודותיו של ארמון גדול מהמאה העשירית לפנה"ס, זמנו של דוד המלך. מחלוקת גדולה נטושה בין החוקרים בקשר לשרידים הללו ועדיין לא ידוע בוודאות תאריכו של המבנה ופרשנותו. במסגרת חפירתה נתגלו מספר 'בולות', טביעות חותם, ועליהם שמות עבריים. בהמשך עבודתה במקום, היא חפרה מגדל, חלק מחומת העיר מימי תחילת הבית השני, ימיו של נחמיה פחת יהודה.

bottom of page