ארון הברית בינוני נפתח

199.00 ₪מחיר

 

גובה: 19 ס"מ.

אורך: 21 ס"מ.

רוחב: 10 ס"מ.

גודל

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל