אפר ממקום המקדש

49.00 ₪מחיר

העפר כולל אחוז גבוה של אפר מחורבן בית ראשון ובית שני ולכן צבעו האפור.

מחיר מיוחד לחתנים יש להתקשר לטלפון החנות!

 

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל