אנציקלופדיה תלמודית – אוצר ירושלים והמקדש

149.00 ₪מחיר

 

הלכות ומנהגים, מקום וגבולות, בעניין ירושלים, הר הבית, העזרות ובית המקדש. מתוך ערכי האנציקלופדיה התלמודית: ירושלים ונספח לערך ירושלים (כרך כה), הר הבית (כרך י) ובית המקדש (כרך ג). ערוך ומעובד עם השלמות מערכים אחרים והוספות והשלמות חדשות, כולל מפות ואיורים.

 

כריכה קשה

345 עמודים 

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל