top of page
אמרי רחמים

אמרי רחמים

49.00 ₪מחיר

בו הבנאו מאמרי חז״ל בענין חשיבות בית המקדש ובו אבן השתייה, חורבן הבית, והצער במרומים על שכינתא בגלותא, וחשיבות הבית השלישי יותר מהבתים שקדמו לו, הבית שאליו מצפה ומחייל כל יהודי.

bottom of page