אמרי רחמים

49.00 ₪מחיר

בו הבנאו מאמרי חז״ל בענין חשיבות בית המקדש ובו אבן השתייה, חורבן הבית, והצער במרומים על שכינתא בגלותא, וחשיבות הבית השלישי יותר מהבתים שקדמו לו, הבית שאליו מצפה ומחייל כל יהודי.

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל