אל מול פני המנורה

5.00 ₪מחיר

החוברת היא תקציר של הספר "מנורת זהב טהור" שעניינהמחקר כוללני ומקיף על מנורת המקדש.
החוברת מכילה חמש פרקים בעניין עשיית המנור,גובהה, משמעות המושג "מקשה",חלקי המנורה, ומשמעות הרוחנית של המנורה.

24 עמודים כרומו צבע מלא,, חוברת כריכה רכה

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל