top of page
אל מול פני המנורה

אל מול פני המנורה

5.00 ₪מחיר

החוברת היא תקציר של הספר "מנורת זהב טהור" שעניינהמחקר כוללני ומקיף על מנורת המקדש.
החוברת מכילה חמש פרקים בעניין עשיית המנור,גובהה, משמעות המושג "מקשה",חלקי המנורה, ומשמעות הרוחנית של המנורה.

24 עמודים כרומו צבע מלא,, חוברת כריכה רכה

bottom of page