top of page
אוצר ארץ ישראל - כרך ו - עבר הירדן - טרקלין של מלך

אוצר ארץ ישראל - כרך ו - עבר הירדן - טרקלין של מלך

75.00 ₪מחיר

עבר הירדן - טרקלין של מלך

הארץ משני עברי הירדן - ארץ ישראל לכל דבר

מאת הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש

ספר הששי בסדרה של 6 כרכים החוקרת לעומק את גבולות ארץ ישראל ומביא הוכחות חותכות ממקורות חז"ל לשיטת הרמב"ם שקובע שגבולות ארץ ישראל הן לפי ברית בין הבתרים. הטקסט מלווה בתמונות מרהיבות ומפות להמחשה.

הסדרה מכילה שש שערים (כרכים) שעניינם יסודות וחקר, ארץ וחוצות, שערי ארץ ישראל, שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות, ארץ ישראל למצוותיה, ועבר הירדן - טרקלין של מלך. 

הפרקים בשער (כרך) הששי:
עבר הירדן - 'ארץ רפאים'  
עבר הירדן - 'ארץ הגלעד'
פרשת בני גד ובני ראובן
יסודות הלכתיים משותפים - לשני עברי הירדן
מצוות כיבוש וישוב - בעבר הירדן
עבר הירדן המזרחי - האעם נופל המעלתו מהעבר המערבי?
עבר הירדן - ו'בית שכינה'
עבר הירדן - ו'תחום עולי בבל'
האם נקבר משה - בארץ או בחוץ לארץ?
מאה מצוות - בגבולות ברית בין הבתרים

                            

187 עמודים

כריכה קשה

פורמט אלבומי

bottom of page