top of page
אוצר ארץ ישראל - כרך ד - שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות

אוצר ארץ ישראל - כרך ד - שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות

75.00 ₪מחיר

שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות

ארצות, אתרים ומושגים בכתבי הרמב"ם ראשונים ואחרונים

מאת הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש

הספר הרביעי בסדרה של 6 כרכים החוקרת לעומק את גבולות ארץ ישראל ומביא הוכחות חותכות ממקורות חז"ל לשיטת הרמב"ם שקובע שגבולות ארץ ישראל הן לפי ברית בין הבתרים. הטקסט מלווה בתמונות מרהיבות ומפות להמחשה.

הסדרה מכילה שש שערים (כרכים) שעניינם יסודות וחקר, ארץ וחוצות, שערי ארץ ישראל, שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות, ארץ ישראל למצוותיה, ועבר הירדן - טרקלין של מלך. 

הפרקים בשער (כרך) הרביעי:
בבל וארץ ישראל
ארץ העמים - ארץ ישראל
רצועת עכו - כזיב
ארץ ישראל וחוץ לארץ - שיטת הרמב"ם
נהר ואמנה - בכתבי ראשונים ואחרונים
גבול ארץ ישראל - מצרים
גבולות עולי מצרים
גבולות עולי בבל
גבולות הארץ בהלכות קידוש החודש
סוריא שכבש דוד ומעמדה בהלכה
סוריא והגבול הצפוני של ארץ ישראל
סוריא שבארץ ישראל
יום טוב שני של גלויות - והגבולות
הלכות הנוהגות ב'סוריא שכבש דוד'
שאלות הלכתיות בחבלי 'סוריא' - ופתרונן


 

257 עמודים

כריכה קשה

פורמט אלבומי

bottom of page