top of page
אוצר ארץ ישראל - כרך ב - ארץ וחוצות

אוצר ארץ ישראל - כרך ב - ארץ וחוצות

75.00 ₪מחיר

ארץ וחוצות

הארצות הסובבות את ארץ ישראל בתנ"ך בתרגומים בתלמוד ובמחקר

מאת הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש

ספר שני בסדרה של 6 כרכים החוקר לעומק את גבולות ארץ ישראל ומביא הוכחות חותכות ממקורות חז"ל לשיטת הרמב"ם שקובע שגבולות ארץ ישראל הן לפי ברית בין הבתרים. הטקסט מלווה בתמונות מרהיבות ומפות להמחשה.

הסדרה מכילה שש שערים (כרכים) שעניינם יסודות וחקר, ארץ וחוצות, שערי ארץ ישראל, שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות, ארץ ישראל למצוותיה, ועבר הירדן - טרקלין של מלך.       

הפרקים בשער (כרך) השני:
הגבול הדרומי מערבי - הנילוס וים סוף
ארץ גושן
עמון, מואב ואדום - ארץ ישראל
ארם נהרים וארם צובה
סוריה - המושג והתרחבותו
הגבול הצפוני מזרחי - הר ההר ונהר פרת                                                       

152 עמודים

כריכה קשה

פורמט אלבומי

bottom of page