top of page
אוצר ארץ ישראל - כרך א - יסודות וחקר

אוצר ארץ ישראל - כרך א - יסודות וחקר

75.00 ₪מחיר

יסודות וחקר

ארץ ישראל לגבולותיה ולמצוותיה מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת

מאת הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש

ספר ראשון בסדרה של 6 כרכים החוקר לעומק את גבולות ארץ ישראל ומביא הוכחות חותכות ממקורות חז"ל לשיטת הרמב"ם שקובע שגבולות ארץ ישראל הן לפי ברית בין הבתרים. הטקסט מלווה בתמונות מרהיבות ומפות להמחשה.

הסדרה מכילה שש שערים (כרכים) שעניינם יסודות וחקר, ארץ וחוצות, שערי ארץ ישראל, שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות, ארץ ישראל למצוותיה, ועבר הירדן - טרקלין של מלך. 


הפרקים בשער (כרך) הראשון:
גבולות אברהם - בנין אב למערכות הגבול בתורה
הכיבושים בארץ ישראל
גבולות ארץ ישראל - שיטת הרמב"ן
גבולות הארץ ומצוות כיבושה - בספרי ובירושלימי
גבולות ארץ ישראל - שיטת רש"י
אתרים ומושגים - בגבולות אברהם
                              

127 עמודים

כריכה קשה

פורמט אלבומי

bottom of page