top of page
אוצר ארץ ישראל –ארץ ישראל למצוותיה

אוצר ארץ ישראל –ארץ ישראל למצוותיה

75.00 ₪מחיר

ארץ ישראל למצוותיה

מאה מצוות לגבולותיהן המתקיימות בארץ ישראל

מאת הרב ישראל אריאל - ראש מכון המקדש

הספר החמישי בסדרה של 6 כרכים החוקרת לעומק את גבולות ארץ ישראל ומביא הוכחות חותכות ממקורות חז"ל לשיטת הרמב"ם שקובע שגבולות ארץ ישראל הן לפי ברית בין הבתרים. הטקסט מלווה בתמונות מרהיבות ומפות להמחשה.

הסדרה מכילה שש שערים (כרכים) שעניינם יסודות וחקר, ארץ וחוצות, שערי ארץ ישראל, שיטת הרמב"ם - מושגים וגבולות, ארץ ישראל למצוותיה, ועבר הירדן - טרקלין של מלך. 

הפרקים בשער (כרך) החמישי:

'כפתור ופרח' - תקופה חדשה בחקר הגבולות
תרומות ומעשרות וגבולותיהם
מצות חלה לגבולותיה
ערלה, כלאיים, ומתנות עניים - לגבולותיהן
העומר שתי הלחם והביכורים - לגבולותיהם
תחומי מצות 'מקרא הביכורים'
מצוות הנוהוות ב'יושבי ארץ ישראל' - וגבולותיהן
מערכת המשפט ומצוותיה - והגבולות
מצוות הנוהגות בעובדי עבודה זרה - וגבולותיהן
מצוות הנוהגות בעיירות ארץ ישראל לגבולותיה
גבולות ארץ ישראל לגיטין
גבולות ארץ ישראל - שיטת רבי יהודה

 

345 עמודים

כריכה קשה

פורמט אלבומי

bottom of page