עיצובי מעיין עייש
עיצובי שרה פלד
תליוני בית המקדש
תליוני חי
תליוני מגן דוד
תליוני חושן
תליוני ירושלים
תליוני יודאיקה
עגילים
טבעות
Show More

   9751558 חנות מכון המקדש, משגב לדך 40, ירושלים

טל: 02-6276569       פקס: 02-5402577

 store@temple.org.il :דוא"ל